Για την επίτευξη ομοιόμορφης φθοράς και για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής του πέλματος, τα ελαστικά σας θα πρέπει να εναλλάσσονται τακτικά. Ακολουθήστε την σύσταση του κατασκευαστή του οχήματος για την σωστή διαδικασία και διάστημα εναλλαγής των ελαστικών. Εναλλάσσετε τα ελαστικά σας κάθε 20.000 χιλιόμετρα ή νωρίτερα εάν αρχίζει να εμφανίζεται  ανομοιόμορφη φθορά στο πέλμα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή του οχήματος. Εάν τα ελαστικά αρχίζουν να εμφανίζουν ανομοιόμορφη φθορά πέλματος, ζητήστε από τον συντηρητή του οχήματος να ελέγξει ή/και να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος στην ευθυγράμμιση ή άλλο μηχανικό πρόβλημα.

© tsitsiklis.gr    κατασκευή eshop Softways