Το άζωτο προσφέρεται ως εναλλακτική λύση για το φούσκωμα ελαστικών αυτοκινήτων. Ο σκοπός αυτού του δελτίου είναι να παρασχεθούν γενικές πληροφορίες για το φούσκωμα των ελαστικών με άζωτο

Το άζωτο είναι ένα αδρανές (άφλεκτο) αέριο– βασικά, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ξηρό αέρα μετά την αφαίρεση του οξυγόνου.  Για παράδειγμα, ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει περίπου 78% άζωτο. Λόγω των αδρανών ιδιοτήτων του αζώτου, συχνά χρησιμοποιείται σε ιδιαίτερα εξειδικευμένες εφαρμογές χρήσης ελαστικών ή/και για απαιτητικά περιβάλλοντα. Αυτές οι εφαρμογές χρήσης ελαστικών συνήθως περιλαμβάνουν αεροσκάφη, μεταλλεία και εμπορική/βαριά χρήση. Επίσης, το άζωτο χρησιμοποιείται στον επαγγελματικό μηχανοκίνητο αθλητισμό περιλαμβάνοντας τις αγώνες οχημάτων ακραίων ταχυτήτων.  Καταλαβαίνουμε ότι το ξηρό άζωτο χρησιμοποιείται εν προκειμένω ώστε να συμβάλλει στη μείωση των διακυμάνσεων της πίεσης των ελαστικών όπου ακόμη και οι μικρές διαφορές στην πίεση μπορούν να έχουν επιπτώσεις στο χειρισμό του οχήματος στα ακραία όρια της απόδοσης.

Για την κανονική καθημερινή χρήση των ελαστικών, το φούσκωμα με άζωτο δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, το φούσκωμα των ελαστικών με άζωτο δεν βλάπτει τα ελαστικά και μπορεί οριακά να συμβάλλει στις μειώσεις της απώλειας αέρα λόγω διαπερατότητας. Εντούτοις, το άζωτο δεν θα αποτρέψει οποιαδήποτε απώλεια αέρα που προκαλείται από τρυπήματα, ρωγμές στο σημείο επαφής ελαστικού-ζάντας, διαρροές βαλβίδων, ρωγμές στο σημείο επαφής βαλβίδας/ζάντας, διαρροές τροχών, και άλλες μηχανικές διαρροές.   Πάλι, η χρήση του αζώτου μόνο, δεν αντικαθιστά τη σημασία του τακτικού ελέγχου της πίεσης των ελαστικών. Εάν η πίεση αέρα του ελαστικού είναι κάτω από την πίεση που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος, το ελαστικό πρέπει να ξαναφουσκωθεί,  - είτε με αέρα είτε με άζωτο – στην κατάλληλη πίεση. Μην  χρησιμοποιείτε τα ελαστικά υπο-πιεσμένα ή/και υπερφορτωμένα 


© tsitsiklis.gr    κατασκευή eshop Softways